Luyện Tập Theo Bài Nghe

Luyện tập IELTS Listening theo dạng bài nghe

Khắc phục yếu điểm kỹ năng IELTS Listening hiệu quả

Để có thể làm thử nhiều bài test hơn, hãy đăng ký tài khoản miễn phí với chúng mình.
Bên cạnh đó bạn còn sẽ nhận được nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn nữa.

Section 1

Hội thoại giữa 2 người trong bối cảnh đời sống hằng ngày, ví dụ: hỏi điền thông tin cho chuyến du lịch, tham khảo tìm thuê căn hộ, v.vv...

Section 1 - Practice 1

IELTS TRAINER - TEST 1 - SECTION 1

Section 1 - Practice 2

IELTS TRAINER - TEST 2 - SECTION 1

Section 1 - Practice 3

IELTS TRAINER - TEST 3 - SECTION 1

Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Section 1 - Practice 4

IELTS TRAINER - TEST 4 - SECTION 1

Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Section 1 - Practice 5

IELTS TRAINER - TEST 5 - SECTION 1

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Section 1 - Practice 6

IELTS TRAINER - TEST 6 - SECTION 1

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Section 1 - Practice 7

CAMBRIDGE IELTS 7 - TEST 1 - SECTION 1

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Section 1 - Practice 8

CAMBRIDGE IELTS 7 - TEST 2 - SECTION 1

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Section 1 - Practice 9

CAMBRIDGE IELTS 7 - TEST 3 - SECTION 1

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Section 1 - Practice 10

CAMBRIDGE IELTS 7 - TEST 4 - SECTION 1

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Section 1 - Practice 11

IELTS PLUS 1 - TEST 2 - SECTION 1

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Section 1 - Practice 12

IELTS PLUS 3 - TEST 1 - SECTION 1

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Section 1 - Practice 13

IELTS PLUS 2 - TEST 1 - SECTION 1

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Section 1 - Practice 14

IELTS PLUS 2 - TEST 2 - SECTION 1

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Section 1 - Practice 15

IELTS PLUS 2 - TEST 3 - SECTION 1

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Section 1 - Practice 16

IELTS PLUS 2 - TEST 5 - SECTION 1

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS

Section 2

Độc thoại của 1 người trong bối cảnh đời sống hằng ngày, ví dụ: một nhân viên giới thiệu các tiện ích trong phòng tập gym, hay nhân viên của trường hướng dẫn đường đi trong khuôn viên trường Đại học, v.vv...

Section 2 - Practice 1

IELTS TRAINER - TEST 1 - SECTION 2

Section 2 - Practice 2

IELTS TRAINER - TEST 2 - SECTION 2

Section 2 - Practice 3

IELTS TRAINER - TEST 3 - SECTION 2

Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Section 2 - Practice 4

IELTS TRAINER - TEST 4 - SECTION 2

Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Section 2 - Practice 5

COLLIN LISTENING FOR IELTS - UNIT 6

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Section 2 - Practice 6

IELTS TRAINER - TEST 5 - SECTION 2

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Section 2 - Practice 7

IELTS TRAINER - TEST 6 - SECTION 2

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Section 2 - Practice 8

CAMBRIDGE IELTS 7 - TEST 1 - SECTION 2

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Section 2 - Practice 9

CAMBRIDGE IELTS 7 - TEST 2 - SECTION 2

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Section 2 - Practice 10

CAMBRIDGE IELTS 7 - TEST 3 - SECTION 2

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Section 2 - Practice 11

CAMBRIDGE IELTS 7 - TEST 4 - SECTION 2

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Section 2 - Practice 12

IELTS PLUS 1 - TEST 2 - SECTION 2

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Section 2 - Practice 13

IELTS PLUS 3 - TEST 1 - SECTION 2

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Section 2 - Practice 14

IELTS PLUS 2 - TEST 1 - SECTION 2

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Section 2 - Practice 15

IELTS PLUS 2 - TEST 2 - SECTION 2

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Section 2 - Practice 16

IELTS PLUS 2 - TEST 3 - SECTION 1

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Section 2 - Practice 17

IELTS PLUS 2 - TEST 5 - SECTION 1

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS

Section 3

Hội thoại giữa tối đa 4 người trong bối cảnh học tập, giáo dục, ví dụ: một tutor Đại Học thảo luận về bài luận với nhóm sinh viên, v.vv...

Section 3 - Practice 1

IELTS PLUS - TEST 4 - SECTION 3

Section 3 - Practice 2

COLLIN LISTENING FOR IELTS - UNIT 3 - SECTION 3

Section 3 - Practice 3

COLLIN LISTENING FOR IELTS - UNIT 4 - SECTION 4

Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Section 3 - Practice 4

IELTS TRAINER - TEST 2 - SECTION 3

Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Section 3 - Practice 5

IELTS TRAINER - TEST 3 - SECTION 3

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Section 3 - Practice 6

IELTS TRAINER - TEST 4 - SECTION 3

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Section 3 - Practice 7

IELTS TRAINER - TEST 5 -SECTION 3

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Section 3 - Practice 8

IELTS TRAINER - TEST 6 - SECTION 3

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Section 3 - Practice 9

CAMBRIDGE IELTS 7 - TEST 1 - SECTION 3

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Section 3 - Practice 10

CAMBRIDGE IELTS 7 - TEST 2 - SECTION 3

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Section 3 - Practice 11

CAMBRIDGE IELTS 7 - TEST 3 - SECTION 3

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Section 3 - Practice 12

CAMBRIDGE IELTS 7 - TEST 4 - SECTION 3

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Section 3 - Practice 13

IELTS PLUS 1 - TEST 2 - SECTION 3

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Section 3 - Practice 14

IELTS PLUS 3 - TEST 1 - SECTION 3

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Section 3 - Practice 15

IELTS PLUS 2 - TEST 1 - SECTION 3

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Section 3 - Practice 16

IELTS PLUS 2 - TEST 2 - SECTION 3

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Section 3 - Practice 17

IELTS PLUS 2 - TEST 3 - SECTION 3

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Section 3 - Practice 18

IELTS PLUS 2 - TEST 5 - SECTION 3

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS

Section 4

Độc thoại của 1 người về 1 chủ đề học thuật, ví dụ: bài giảng của giáo sư ĐH về nền Văn Hoá Inca, loài động vật lưỡng cư, v.vv...

Section 4 - Practice 1

COLLIN LISTENING FOR IELTS - UNIT 4

Section 4 - Practice 2

COLLIN LISTENING FOR IELTS - UNIT 8

Section 4 - Practice 3

IELTS TRAINER - TEST 1 - SECTION 4

Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Section 4 - Practice 4

IELTS TRAINER - TEST 2 - SECTION 4

Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Section 4 - Practice 5

IELTS TRAINER - TEST 3 - SECTION 4

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Section 4 - Practice 6

IELTS TRAINER - TEST 4 - SECTION 4

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Section 4 - Practice 7

IELTS TRAINER - TEST 5 - SECTION 4

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Section 4 - Practice 8

IELTS TRAINER - TEST 6 - SECTION 4

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Section 4 - Practice 9

CAMBRIDGE IELTS 7 - TEST 1 - SECTION 4

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Section 4 - Practice 10

IELTS CAMBRIDGE 7 - TEST 2 - SECTION 4

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Section 4 - Practice 11

CAMBRIDGE IELTS 7 - TEST 3 - SECTION 4

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Section 4 - Practice 12

CAMBRIDGE IELTS 7 - TEST 4 - SECTION 4

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Section 4 - Practice 13

IELTS PLUS 1 - TEST 2 - SECTION 4

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Section 4 - Practice 14

IELTS PLUS 3 - TEST 1 - SECTION 4

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Section 4 - Practice 15

IELTS PLUS 2 - TEST 1 - SECTION 4

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Section 4 - Practice 16

IELTS PLUS 2 - TEST 2 - SECTION 4

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Section 4 - Practice 17

IELTS PLUS 2 - TEST 3 - SECTION 4

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Section 4 - Practice 18

IELTS PLUS 2 - TEST 5 - SECTION 4

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
.

Log in

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/luyeniel/public_html/templates/gk_university/layouts/blocks/tools/login.php on line 21
" /> create an account