Thi Thử IELTS Listening

Thi Thử IELTS Listening Online

Trải nghiệm thi IELTS Listening như Computer-delivered IELTS

Để có thể làm thử nhiều bài test hơn, hãy đăng ký tài khoản miễn phí với chúng mình.
Bên cạnh đó bạn còn sẽ nhận được nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn nữa.
Listening full test 01

Listening full test 02

THE OFFICIAL CAMBRIDGE GUIDE TO IELTS - LISTENING TEST 1

Listening full test 03

THE OFFICIAL CAMBRIDGE GUIDE TO IELTS - LISTENING TEST 2

Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Listening full test 04

THE OFFICIAL CAMBRIDGE GUIDE TO IELTS - LISTENING TEST 3

Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Listening full test 05

THE OFFICIAL CAMBRIDGE GUIDE TO IELTS - LISTENING TEST 4

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Listening full test 06

THE OFFICIAL CAMBRIDGE GUIDE TO IELTS - LISTENING TEST 5

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Listening full test 07

THE OFFICIAL CAMBRIDGE GUIDE TO IELTS - LISTENING TEST 6

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Listening full test 08

THE OFFICIAL CAMBRIDGE GUIDE TO IELTS - LISTENING TEST 7

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Listening full test 09

CAMBRIDGE IELTS 13 - LISTENING TEST 1

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Listening full test 10

CAMBRIDGE IELTS 13 - LISTENING TEST 2

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Listening full test 11

CAMBRIDGE IELTS 13 - LISTENING TEST 3

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Listening full test 12

CAMBRIDGE IELTS 13 - LISTENING TEST 4

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Listening full test 13

[MỚI NHẤT] Cambridge IELTS 14 - Listening Test 1

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Listening full test 14

[MỚI NHẤT] Cambridge IELTS 14 - Listening Test 2

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Listening full test 15

[MỚI NHẤT] Cambridge IELTS 14 - Listening Test 3

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Listening full test 16

[MỚI NHẤT] Cambridge IELTS 14 - Listening Test 4

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
.

Log in

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/luyeniel/public_html/templates/gk_university/layouts/blocks/tools/login.php on line 21
" /> create an account