Luyện tập IELTS Reading theo dạng bài đọc

Luyện tập IELTS Reading theo dạng bài đọc

Khắc phục yếu điểm kỹ năng IELTS Reading hiệu quả

Để có thể làm thử nhiều bài test hơn, hãy đăng ký tài khoản miễn phí với chúng mình.
Bên cạnh đó bạn còn sẽ nhận được nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn nữa.

Passage 1

Trong một đề full IELTS Reading, Passage 1 là bài đọc đầu tiên và có các điểm như sau cần lưu ý:

 • Độ khó: dễ nhất trong số 3 passage của đề Reading IELTS.
 • Số lượng từ trong bài đọc: khoảng 850 - 900 từ.
 • Số lượng bài tập: 2-3 dạng bài.
 • Số lượng câu hỏi: 13 câu chia cho 2-3 dạng bài tập.

Đây là bài dễ nhất trong 3 bài nên bạn phải lấy điểm ở phần này. Do đó, hãy cố gắng luyện tập để sai không quá 2 câu. 

Ancient Chinese Chariots

Gồm dạng bài True/False/Not Given, Note completion và Short-answer questions

Bringing cinnamon to Europe

Gồm dạng bài Note completion và True/ False/ Not Given

Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Case Study: Tourism New Zealand Website

Gồm Table completion và True/ False/ Not Given

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Crop-growing skyscrapers

Gồm dạng bài Sentence completion & True/False/Not Given

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Raising the Mary Rose

Gồm dạng bài True/False/Not Given và Matching Features 

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Research using twins

Gồm dạng bài True/False/Not Given, Matching Features và Summary completion 

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Space travel and health

Gồm dạng câu hỏi Matching headings, Short answer và Yes/No/Not Given

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
The coconut palm

Gồm dạng bài Table completion và True/ False/ Not Given 

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
The story of silk

Gồm dạng bài Summary/Note Completion và True/False/Not Given

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
What the Managers Really Do?

Gồm dạng bài Matching features, List selection & True/False/Not Given

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS

Passage 2

Trong một đề full IELTS Reading, Passage 2 là bài đọc thứ hai và có các điểm như sau cần lưu ý:

 • Độ khó: khó vừa, khó hơn passage 1 và dễ hơn passage 3 của đề Reading IELTS.
 • Số lượng từ trong bài đọc: khoảng 850 - 900 từ.
 • Số lượng bài tập: 2-3 dạng bài.
 • Số lượng câu hỏi: 13 câu chia cho 2-3 dạng bài tập.

Đây là bài khó vừa trong 3 bài nên bạn cũng phải cố gắng lấy điểm ở phần này. Do đó, hãy cố gắng luyện tập để sai không quá 3 câu. 

An Introduction to Film Sound

Gồm dạng bài Multiple Choice, True/False/Not Given và Matching Sentence Endings

Are artists liars?

Gồm dạng bài Matching headings, list selection và summary completion

Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Dirty River But Clean Water

Gồm dạng bài True/ False/ Not Given và Summary completion

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Great Migrations

Gồm dạng bài True/False/Not Given, Matching Sentence Endings và Summary/Note Completion 

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
How baby talk gives infant brains a boost

Gồm dạng bài Matching features, Summary completion và Matching paragraph

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Oxytocin

Gồm dạng bài Matching paragraph, Matching features và Summary completion

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Sleepy students perform worse

Gồm dạng bài Matching paragraph, sentence completion và True/False/Not Given

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
The Falkirk Wheel

Gồm dạng bài True/False/Not Given và Labelling Diagram

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
The bridge that swayed

Gồm dạng bài List Selection, Summary completion và Table Completion

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
What destroyed the civilisation of Easter Island?

Gồm dạng bài Matching Headings, Summary/Note Completion và List Selection

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Why being bored is stimulating – and useful too

Gồm dạng bài Matching Headings, Matching features và Summary completion

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS

Passage 3

Trong một đề full IELTS Reading, Passage 3 là bài đọc cuối cùng và có các điểm như sau cần lưu ý:

 • Độ khó: khó nhất trong số 3 bài đọc của đề Reading IELTS.
 • Số lượng từ trong bài đọc: khoảng 850 - 900 từ.
 • Số lượng bài tập: 2-3 dạng bài.
 • Số lượng câu hỏi: 14 câu chia cho 2-3 dạng bài tập.

Đây là bài khó nhất nên chỉ luyện passage 3 khi bạn đã làm ổn 2 passage kia rồi. Nếu bạn nào có mục tiêu lấy IELTS 7.0 trở lên thì cố gắng chăm chỉ luyện part này và cố gắng làm sai không quá 5 câu. Đối với những bạn ở trình độ thấp hơn thì vẫn có thể luyện nhưng các bạn nên tập trung vào passage 1 & 2 & kèm thêm học từ vựng.

'This Marvellous Invention'

Gồm dạng bài Matching Headings, Summary/Note Completion và Yes/No/Not Given 

Artificial artists

Gồm dạng bài Multiple choice, Matching sentence endings, và Yes/ No/ Not Given

Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Internal Market: Selling the inside

Gồm dạng bài Matching Endings và Yes/No/Not Given

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Living Dunes

Gồm dạng bài Matching Headings, Sentence completion và Summary completion

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Making the most of trends

Gồm dạng bài Multiple choices, Matching features, và Matching sentence endings

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Neuroaesthetics

Gồm dạng bài Multiple Choice, Summary/Note Completion và Yes/No/Not Given

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Preface to 'How the other half thinks'

Gồm dạng bài Matching Paragraph và Sentence Completion 

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Reducing the effects of Climate Change

Gồm dạng bài Matching Paragraph và Table Completion 

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Theory or Practice?

Gồm dạng bài Multiple Choice, List selection, True/ False/ Not Given và Matching sentence endings

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
The role of humour

Gồm dạng bài Categorization, Flow-chart completion & Multiple choice

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Whatever happened to the Harappan Civilisation

Gồm dạng bài Matching paragraph, Summary completion và Matching features

Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
.
** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Log in

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/luyeniel/public_html/templates/gk_university/layouts/blocks/tools/login.php on line 21
" /> create an account