Luyện Speaking Part 3 - Luyện Thi IELTS Miễn Phí

Luyện Speaking Part 3

IELTS Speaking Part 3 - Thực hành trả lời chuyên sâu các câu hỏi phức tạp

Đây cũng là phần thi được đánh giá khó nhất trong cả 3 phần thi. Trong đó:

  • Thời gian: 4 - 5 phút
  • Nôi dung: câu hỏi của phần Part 3 sẽ liên quan đến chủ đề của Part 2.
  • Đặc điểm các câu hỏi sẽ mang tính trừu tượng và không liên quan tới trải nghiệm cá nhân như 2 phần thi trước. Ví dụ:
    • Do you think grammer is important when you learn a foreign language.
.
** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Log in

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/luyeniel/public_html/templates/gk_university/layouts/blocks/tools/login.php on line 21
" /> create an account