Luyện Speaking Part 3 - Luyện Thi IELTS Miễn Phí

Luyện Speaking Part 3

IELTS Speaking Part 3 - Thực hành trả lời chuyên sâu các câu hỏi phức tạp

Đây cũng là phần thi được đánh giá khó nhất trong cả 3 phần thi. Trong đó:

  • Thời gian: 4 - 5 phút
  • Nôi dung: câu hỏi của phần Part 3 sẽ liên quan đến chủ đề của Part 2.
  • Đặc điểm các câu hỏi sẽ mang tính trừu tượng và không liên quan tới trải nghiệm cá nhân như 2 phần thi trước. Ví dụ:
    • Do you think grammer is important when you learn a foreign language.

Khóa Học Online Dành Cho Những Ai Yêu Thích Điện Ảnh

Be Ready IELTS Logo   

Sản phẩm của
Be Ready Education Australia

14 Mercantour Boulevard, Tarneit 3029
Melbourne, Victoria, Australia

ABN 80 626 694 344

Be Ready IELTS Việt Nam
Hotline: 0901.412.931

Email:

Log in

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/luyeniel/public_html/templates/gk_university/layouts/blocks/tools/login.php on line 21
" /> create an account