Luyện Speaking Part 2 - Luyện Thi IELTS Miễn Phí

Luyện Speaking Part 2

IELTS Speaking Part 2 - Thực hành khả năng lên ý tưởng và nói lưu loát 

Với IELTS Speaking Part 2, bạn sẽ phải nói liên tục thay vì phải trả lời từng câu hỏi, trong đó:

  • Thời gian: 3 - 4 phút
  • Nội dung: Giám khảo sẽ đưa bạn 1 tâm "Task Card"
  • Yêu cầu: Bạn sẽ nói trong vòng 2 phút về chủ đề được viết trong tấm "Task Card" đó. Ví dụ:
    • Mô tả một người thú vị mà bạn biết - Describing an intersting person that you know
    • Mô tả một ca sĩ mà bạn thích - Describe an interesting singer that you like
    • Mô tả một lần bạn có một thông tin nhầm lẫn - Describe a time when you got incorrect information
  • Bạn sẽ có 1 phút chuẩn bị

 

.

Log in

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/luyeniel/public_html/templates/gk_university/layouts/blocks/tools/login.php on line 21
" /> create an account