Bài 5 - Reading - Hướng dẫn giải 1 bài đọc - Luyện Thi IELTS Miễn Phí

Bài 5 - Reading - Hướng dẫn giải 1 bài đọc

Áp dụng các trình tự sau khi giải 1 bài passage nào đó

  • Bước 1: đọc kỹ Title & Sub-title của bài đọc 
  • Bước 2: nhìn qua phần đề câu hỏi: xem các nhóm câu hỏi và xác định các chiến lược tương ứng
  • Bước 3.1: Nếu câu hỏi không có matching headings → Skim reading toàn bộ nội dung bài đọc
  • Bước 3.2: Nếu câu hỏi có matching headings→ chuyển qua đọc đoạn A rồi chọn headings cho đoạn A → cứ thế cho đến hết bài matching headings
  • Bước 4: làm tuần tự các nhóm bài tập mà đề đưa ra, làm đến đâu gạch evidence đến đó

Bước 5: làm xong thì kiểm tra đáp án, đảm bảo không bỏ sót câu nào

Homework

  • Làm tất cả các bài Reading Passage 1
  • Làm tất cả các bài Reading Passage 2
  • Làm 4 bài Reading Passage 3 (link ở cuối trang)

https://bereadyielts.com/ielts-reading/ielts-reading-luyen-tap-theo-bai-doc.html

.

Chỉ 5% người biết điều này

Log in

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/luyeniel/public_html/templates/gk_university/layouts/blocks/tools/login.php on line 21
" /> create an account