Bài 9 - Listening - Flowchart & Map/Plan completion - Luyện Thi IELTS Miễn Phí

Thông Tin Không Phải Ai Cũng Biết

Bài 9 - Listening - Flowchart & Map/Plan completion

Dạng bài này cần tập trung cao độ, và có một số phương pháp nhất định, với học sinh mới học IELTS dạng bài này là một điều mới mẻ. Vì bạn sẽ ít gặp dạng bài này nếu chỉ học Tiếng anh trong chương trình phổ thông.

Và đôi khi nếu bạn là 1 người không có khả năng định hướng và tưởng tượng về mặt hình ảnh tốt, đây cũng sẽ là một trở ngại nho nhỏ cho bạn.

Nội Dung Bài Học IELTS - Listening - Nhóm Câu Hỏi Biểu Đồ Quy Trình / Bản Đồ / Kế Hoạch

Video hướng dẫn giải quyết nhóm câu hỏi Flowchart & Map/Plan Completion

 

 

 

KỸ NĂNG LISTENING

1) Identifying the landmarks:

In plan/map labelling task, features already on the map can be used as landmarks to help you find the way.

Look at the table below and find the landmarks in the 2 pictures.

Then, listen to the extracts 2 Listening sections and choose the correct answer.

Listen again and fill in the gaps the phrases that help you to find the correct answers.

 

 

Landmark(s)

Locating words/phrases

1

Where is the gift shop?

Lifts

toilets

entrance

 • The entrance is___________.
 • Then go __________.
 • The shop you want is __________ .
 • __________ the lifts

2

Where can you buy stamps?

pond

entrance

chair and tree

 

 • ___________ the resort, you’ll see a _______.
 • _______ of the courtyard, you’ll find a ________ .
 • It’s just ______the tree2) Following directions:

2.1 Listen and decide which diagram shows the direction described by the speaker

 

2.2 Study the map below and complete the directions a – e with the number 1 – 5 on the map.

 • To get to ______, you need to go along the road from the supermarket.
 • Turn right out of the supermarket and take the first right. ____ is at the end of the road.
 • Walk over the bridge and just keep going straight along the road and you’ll find ______
 • Go left out of the post office and take the first left. _____ is on your right.
 • Go over the bridge and make a left turn. Then take the first right. _____ is on the left-hand side of the street

MAP/PLAN LABELLING

Các bước tiến hành

 • Đọc bản đồ/ sơ đồ và xem kỹ các landmarks
 • Nếu có "you are here" thì đó sẽ mốc mà speaker sẽ bắt đầu mỗi khi mô tả một địa điểm mới
 • Hình dung trình tự speaker sẽ giới thiệu bản đồ, hướng đi
 • Đọc các option đề bài đưa ra
 • Track theo bài và nghe chọn/viết đáp án đúng

Thực hành


KỸ NĂNG LISTENING

1) Understand mechanical parts

Listen to extracts A-F from different talks. Match them to pictures 1-6.

2) Describing an action or process

Listen to the process of wrapping a present and fill in the gaps. Can you identify the verbs used to describe the process

DIAGRAM LABELLING

Các bước tiến hành

 • Đọc bản đồ/ sơ đồ và xem kỹ các từ cho sẵn, gạch dưới keywords
 • Hình dung trình tự detail mà speaker sẽ giới thiệu
 • Track theo bài và nghe chọn/viết đáp án đúng

Thực hành

 

 

Homework - Bài Tập Về Nhà

Làm tất cả các bài tập thuộc dạng câu hỏi Map/Plan & Flow-chart & Diagram labelling

https://bereadyielts.com/ielts-listening/ielts-listening-luyen-tap-theo-dang-cau-hoi.html

.

Chỉ 5% người biết điều này

Log in

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/luyeniel/public_html/templates/gk_university/layouts/blocks/tools/login.php on line 21
" /> create an account