Bài 4 - Reading - Nhóm câu hỏi Identifying & Short-answer questions - Luyện Thi IELTS Miễn Phí

Thông Tin Không Phải Ai Cũng Biết

Bài 4 - Reading - Nhóm câu hỏi Identifying & Short-answer questions

Chúc mừng bạn! Bạn đã giải quyết qua 80% các dạng câu hỏi IELTS ở các bài học trước. 

Ở bài học này, chúng mình sẽ hướng dẫn bạn giải quyết dạng câu hỏi được các thí sinh đánh giá là khó nhất trong các bài thi IELTS Reading. Đó chính là nhóm câu hỏi Identifying & Short-Answer questions.

Ở các dạng bài tập trước, nếu bạn có thể cảm thấy tự tin chỉ sau thực hành vài lần thì ở dạng bài tập này, Be Ready IELTS khuyên bạn nên thực hành gấp đối số thời gian đó. 

Và tất nhiên là nếu chưa hiểu thì bạn cũng có thể xem lại video.

Video Hướng Dẫn Giải Quyết Dạng Câu Hỏi Identifying & Short Answer Question

 

 

Bài tập nhóm Identifying

Identifying Information (True / False / Not Given):

Quyết định xem thông tin trong câu hỏi là True (đúng) hay False (sai) hay Not Given (không được đề cập)

Identifying Writer’s Views/Claims (Yes / No / Not Given):

Quyết định xem ý kiến nêu trong câu hỏi là Yes (có) hay No (không) hay Not Given (không được đề cập)

 • Hiểu đúng ý nghĩa của T/F/NG và Y/N/NG
  • Yes/True: thông tin trong câu hỏi khớp hoàn toàn với thông tin trong bài đọc
  • No/False: thông tin trong câu hỏi sai hoàn toàn với thông tin trong bài đọc.
  • Not given: thông tin trong câu hỏi không thể tìm thấy trong bài đọc.
 • Mẹo để phân biệt No/False với Not given là nếu câu đó No/False, dựa vào bài đọc, ta có thể sửa lại câu đó cho đúng; còn nếu câu đó Not given thì ta không thể làm gì cả. 

The early 1800s was a great time of expansion for London and Luke Howard noticed that temperatures in the city were gradually becoming higher than those in rural areas. We now refer to these as Urban Heat Islands.

 1. Luke Howard realised the differences between the temperatures in cities and countryside. --> TRUE
 2. Luke Howard invented the term ‘Urban Heat Islands’. --> FALSE
 3. Luke Howard arrived in London in the early 1800s. --> NOT GIVEN

Các bước tiến hành 

 • Đọc câu hỏi & xác định keywords
 • Suy nghĩ paraphrase các keywords
 • Khoanh vùng và xác định thông tin trong bài đọc để đưa ra câu trả lời
 • Kiểm tra xem câu hỏi là True/False/Not Given hay là Yes/No/Not Given theo phương pháp nêu trên

Lưu ý:

 • Evidence của bài này thường theo flow bài đọc → làm đến đâu, gạch evidence đến đó
 • Tất cả các đáp True/False/Not Given hay là Yes/No/Not Given đều sẽ được xuất hiện nhưng chưa chắc chúng xuất hiện đều nhau

 

 

 

Bài tập nhóm Short-answer questions

Short-Answer Questions:

Trả lời câu hỏi liên quan đến thông tin chi tiết nào đó trong bài

Các bước tiến hành

 • Đọc câu hỏi & xác định loại từ cần dùng để trả lời câu hỏi (danh / động / tính / trạng etc)
 • Paraphrase từ vựng trong bài đọc
 • Scan bài đọc để khoanh vùng vị trí thông tin cần tìm
 • Đọc kỹ đề yêu cầu ‘No more than --- words’ để chọn đúng số từ

Lưu ý quan trọng trong lúc làm dạng câu hỏi Short-answer question

 • Evidence của bài này thường theo flow bài đọc → làm đến đâu, gạch evidence đến đó

 

Bài tập về nhà - Homework

Làm tất cả các bài tập theo dạng câu hỏi True/False/Not Given, Yes/No/Not Given và short-answer questions

https://bereadyielts.com/ielts-reading/ielts-reading-luyen-tap-theo-dang-cau-hoi.html

 

 

.

Chỉ 5% người biết điều này

Log in

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/luyeniel/public_html/templates/gk_university/layouts/blocks/tools/login.php on line 21
" /> create an account