Bài 5 - Reading - Hướng dẫn giải 1 bài đọc - Luyện Thi IELTS Miễn Phí

Bài 5 - Reading - Hướng dẫn giải 1 bài đọc

Áp dụng các trình tự sau khi giải 1 bài passage nào đó

  • Bước 1: đọc kỹ Title & Sub-title của bài đọc 
  • Bước 2: nhìn qua phần đề câu hỏi: xem các nhóm câu hỏi và xác định các chiến lược tương ứng
  • Bước 3.1: Nếu câu hỏi không có matching headings → Skim reading toàn bộ nội dung bài đọc
  • Bước 3.2: Nếu câu hỏi có matching headings→ chuyển qua đọc đoạn A rồi chọn headings cho đoạn A → cứ thế cho đến hết bài matching headings
  • Bước 4: làm tuần tự các nhóm bài tập mà đề đưa ra, làm đến đâu gạch evidence đến đó

Bước 5: làm xong thì kiểm tra đáp án, đảm bảo không bỏ sót câu nào

Homework

  • Làm tất cả các bài Reading Passage 1
  • Làm tất cả các bài Reading Passage 2
  • Làm 4 bài Reading Passage 3 (link ở cuối trang)

https://bereadyielts.com/ielts-reading/ielts-reading-luyen-tap-theo-bai-doc.html

Khóa Học Online Dành Cho Những Ai Yêu Thích Điện Ảnh

Be Ready IELTS Logo   

Sản phẩm của
Be Ready Education Australia

14 Mercantour Boulevard, Tarneit 3029
Melbourne, Victoria, Australia

ABN 80 626 694 344

Be Ready IELTS Việt Nam
Hotline: 0901.412.931

Email:

Log in

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/luyeniel/public_html/templates/gk_university/layouts/blocks/tools/login.php on line 21
" /> create an account