Bài 7 - Listening - Nghe đánh vần tên/số điện thoại/ Form & Note completion - Luyện Thi IELTS Miễn Phí

Thông Tin Không Phải Ai Cũng Biết

Bài 7 - Listening - Nghe đánh vần tên/số điện thoại/ Form & Note completion

Giới thiệu về đề thi IELTS Listening

https://bereadyielts.com/ielts-listening.html

Nội Dung Bài Học IELTS Listening - Nghe Đánh Vần Tên/ Số Điện Thoại Hiệu Quả

Video Hướng Dẫn Phương Pháp Nghe Đánh Vần Tên/ Số Điện Thoại/ Form & Note

 

 

Luyện tập nghe đánh vần tên

Bạn hãy nghe đánh vần 20 cái tên sau và viết xuống (mỗi cái tên sẽ được nghe đánh vần 1 lần) và tốc độ nói là normal. 

Luyện tập nghe đọc số điện thoại

Bạn hãy nghe đánh vần 20 số điện thoại sau và viết xuống (mỗi số điện thoại sẽ được nghe 2 lần) và tốc độ nói là normal.

Luyện tập nghe các thông tin khác

Listen and complete the information below

 

 1. How much does the woman pay for her room? → Answer: £ _____________
 2. New students need to bring $ ____________
 3. Garage width: _________metres            height: __________ metre
 4. How much does the woman pay for the bus tickets? → Answer: $ _____________
 5. Party date: _______________

KỸ NĂNG LISTENING

Identifying the speakers

For part 1 and 3, each speaker will have a different voice to help you tell them apart (for example male/female, younger/older). Both speakers will talk equally and you will hear the answers from both speakers

For part 1, there is normally one person who has to find out information from the other.

Here are short extracts from listening Part 1. Listen and identify what makes each speaker different and what information you want to find out.

People Description Information wanted
Travel agent female The customer would like information about ............
Customer  
Hotel receptionist   The receptionist needs to find out the guest’s.............
Guest  
Interviewer   The applicant would like to know about ..............
Job applicant  

Now you will listen to the rest of the conversations. Identify which speaker you will focus on to get the answer.

Travel agent

Customer

NOTES:

No need to book the 1 ____from the airport.

The customer wants me to organize 2______.

Hotel receptionist

Guest

How many nights will the man stay?

A – one night      B – two nights        C – three nights

Which of the following is on the 10th floor?

A – the gym        B – the business center       C – the restaurant

Interviewer

Job applicant

Which country has the applicant worked in most?    __________

What department would the applicant like to work in?  ____________

DẠNG CÂU HỎI COMPLETION

Các bước tiến hành

 • Đọc trước các câu hỏi từ trên xuống dưới và xác định keyword
 • Xác định loại từ thích hợp để điền vào chỗ trống (danh / động / tính / trạng etc)
 • Có giới hạn số từ điền "No more than __ words", phải đọc kỹ đề
 • Track theo flow của bài đọc
 • Trong quá trình nghe, nếu đang nghe part 1 & 3 thì phải tập trung xác định xem là đáp án sẽ được nghe từ giọng người nào (nam hay nữ)
 • Nếu lỡ miss câu nào thì bỏ qua, tập trung xuống câu kế tiếp

Lưu ý

 • Nghe được từ nào thì ghi từ đấy xuống ngay
 • Thí sinh không đổi từ nghe được trong bài nghe.
 • Từ có gạch nối ở giữa được tính là 1 từ (hard-working là 1 từ, 2-day trip là 2 từ)
 • Thí sinh sẽ không bị kiểm tra các từ viết ngắn gọn (doesn't, can't) hoặc các mạo từ (a/an/the)

Thực hành 1

Thực hành 2

HOMEWORK

 • Làm tất cả các câu hỏi trong dạng bài tập Note Completion & Form Completion

https://bereadyielts.com/ielts-listening/ielts-listening-luyen-tap-theo-dang-cau-hoi.html

.

Chỉ 5% người biết điều này

Log in

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/luyeniel/public_html/templates/gk_university/layouts/blocks/tools/login.php on line 21
" /> create an account