Bài 10 - Listening - Multiple choice & List selection - Luyện Thi IELTS Miễn Phí

Thông Tin Không Phải Ai Cũng Biết

Bài 10 - Listening - Multiple choice & List selection

Dạng bài tuy nhìn dễ những sẽ có những khúc hơi đánh đố nên bạn phải cẩn thận nhé.

Đây cũng là dạng bài khá phổ biến ở các kỳ thi IELTS tại Việt Nam. Nhưng nếu 

Nội Dung Bài Học IELTS Listning - Nhóm Câu Hỏi Selection

Video hướng dẫn giải quyết nhóm câu hỏi Selection

 

 

KỸ NĂNG LISTENING

Selecting from a list

Sometimes, you need to choose an answer from a longer list. All of the ideas in the list will be mentioned, but only two or three options are correct. To help you concentrate, it can help to underline keywords before you listen. Keywords are important words in the question (or the words or phrases in an option to make that different to the others).

1  look at the question and list of possible answers. Before you listen, underline the key ideas you need to listen for.

What TWO disadvantages of the new mobile phone to the speaker mention?

A. It isn’t very user-friendly

B. It is very expensive

C. It can’t take photographs

D. It has a short battery life

E. It is quite big

2  To help practice scanning a list, listen and put options A-E in the order they are mentioned. Don’t answer the question yet. Remember, the ideas will be paraphrased, so you may not hear the same words you see in the options. 

3  Listen again and put a v or an x next to each option A-E, depending on whether or not it matches the information in the recording. Which TWO options are correct? And write down the synonyms/paraphrase you hear from the text.

Options

order

v / x

Paraphrase

A. It isn’t very user-friendly

 

 

 

B. It is very expensive

 

 

 

C. It can’t take photographs

 

 

 

D. It has a short battery life

 

 

 

E. It is quite big

 

 

 

CÂU HỎI LIST SELECTION & MULTIPLE CHOICE

Các bước tiến hành và lưu ý:

  • Đọc kỹ câu hỏi và đọc các option đề bài đưa ra + gạch dưới keywords (nếu không đọc kịp option thì ưu tiên đọc câu hỏi)
  • Trong quá trình nghe: khi nghe đến option nào thì nhận định ngay là option đó đúng hay sai, chú ý lắng nghe các synonym
  • Có thể áp dụng phương pháp loại suy, tức là tập trung nghe các option sai
  • Một mẹo có thể áp dụng là nếu option nào mà có cụm từ nào là listening text đọc rõ hoặc dùng y chang từ vựng thì khả năng cao là option đó là sai, vì các option đúng thường đều được paraphrase.

Thực hành 1

Thực hành 2

 

 

Homework - Bài Tập Thực Hành Luyện Nghe IELTS Listing Tại Nhà

Làm tất cả các bài tập thuộc dạng câu hỏi list selection và multiple choice

https://bereadyielts.com/ielts-listening/ielts-listening-luyen-tap-theo-dang-cau-hoi.html

.

Chỉ 5% người biết điều này

Log in

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/luyeniel/public_html/templates/gk_university/layouts/blocks/tools/login.php on line 21
" /> create an account