Lesson 4: Hướng dẫn viết Cause-Effect-Solution essay - Luyện Thi IELTS Miễn Phí

Lesson 4: Hướng dẫn viết Cause-Effect-Solution essay

(Reading time: 5 - 10 minutes)

Đây là dạng bài yêu cầu thí sinh nêu ra các cause (nguyên nhân), effect (tác động) hoặc solution (giải pháp) của một vấn đề xã hội nào đấy. Đề có thể kết hợp đa dạng các yêu cầu, hãy cùng  giáo viên Be Ready IELTS tìm hiểu thêm ở bên dưới nhé.

Học IELTS tại nhà hiệu quả

Dàn bài IELTS Writing Task 2 dạng bài Nguyên Nhân, Tác Động, Giải Pháp

(Đề thi ngày 5/5/2018) These days people in some countries are living in a 'throw-away' society which means they use things in a short time then throw the things away. What are the causes and the impacts this trend can have? --> Nêu causes & effects

(Đề thi ngày 8/4/2018) Consumers are faced with increasing numbers of advertisements from competing companies. To what extent do you think consumers are influenced by advertisements? What measures can be taken to protect them? --> Nêu effects & solutions

(Đề thi ngày 1/11/2018) Cycling is more environmentally-friendly than other forms of transport. Why is it not popular in many places? How to increase its popularity? --> Nêu causes & solutions

Bài hướng dẫn dưới đây chỉ cung cấp cho các bài các mẫu và một số cụm từ template chung chung để định hướng nội dung bài. Tuy nhiên, muốn viết được nguyên bài hoàn chỉnh bạn phải có các từ vựng theo chủ đề mà đề bài đang hỏi.

 

Cách brainstorm cho các cause - effect - solution 

 • Brainstorm tìm cause: Tìm ý tưởng dựa trên các hoạt động trong đời sống, thói quen sinh hoạt, tập quán của con người, vì đó chính là nguồn gốc gây ra hầu hết các vấn đề của xã hội.
 • Brainstorm tìm effect: Thường khi một chuyện trở thành 'vấn đề' hoặc là 'tạo thuận lợi', tức là nó sẽ đem lại tác động tiêu cực/ tích cực đến 3 đối tượng là Cá nhân, Xã hội hoặc Chính phủ. Tương ứng với mỗi đối tượng sẽ có các khía cạnh bị ảnh hưởng. Khi brainstorm thì bạn nghĩ hết từng ô, từng mục, nhưng sau đó bạn chọn lọc những ý quan trọng để viết thôi, vì tuỳ theo vấn đề mà các đối tượng/ khía cạnh bị tác động nhiều ít khác nhau và ta nên chọn cái nào mà nó nhiều ý nhất để viết.  

 • Brainstorm tìm solution: Tương tự như vậy, mỗi đối tượng sẽ có thể thực hiện những giải pháp khác nhau ở những quy mô khác nhau. Bạn không nhất thiết phải đề cập hết tất cả giải pháp từ tất cả các đối tượng, chỉ chọn những giải pháp nào quan trọng nhất thôi.

DÀN BÀI TỔNG QUÁT

Introduction: 

General statement: paraphrase lại đề bài

It is a fact that ....

Thesis statement: trả lời câu hỏi của đề bài - giới thiệu chung chung là có những causes/ effects hay solutions nào, tuỳ theo câu hỏi của đề bài. 

Effects & Solutions: Although there will undoubtedly be some negative consequences of this trend, societies can take steps to mitigate these potential problems.

Causes & Effects: This trend is caused by several reasons regarding ... Consequently, there are numerous negative effects that will arise.

Body: 

(lưu ý độ dài paragraph 1 nên tương đương paragraph 2)

Paragraph: Dùng cấu trúc song hành/ diễn dịch nêu ra (các) cause

 • Câu topic sentence giới thiệu (các) cause: The cause of various matters of urban life is the overpopulation in large cities.
 • Các câu supporting sentences sau diễn giải hoặc liệt kê thêm ra các causes khác.

Paragraph: Dùng cấu trúc song hành nêu ra các effects

 • Câu topic sentence giới thiệu khái quát các ưu điểm: Several related problems can be anticipated when..
 • Nói về ưu điểm 1: The main issue is that.....  In other words,...
 • Nói về ưu điểm 2: Another further pressure will include.....
 • Nói về ưu điểm 3: Last but not least,.....

Paragraph: Dùng cấu trúc song hành nêu ra các solutions

 • Câu topic sentence giới thiệu khái quát các khuyết điểm: There are several actions that could be taken to solve the problems.
 • Nói về khuyết điểm 1: First,....... It means that ......
 • Nói về khuyết điểm 2: A second measure would be..... In particular, ......
 • Nói về khuyết điểm 3: Finally,....... For example,...

Conclusion:

Paraphrase thesis statement và nói tóm tắt, tổng quát các cause - effect - solution.

In conclusion, ... is the main reason for ... As a result, the downside would emerge consequently in terms of {effect 1, 2 & 3}. Nevertheless, there are measures that can be taken to deal with the problems regarding {giải pháp 1,2,3}.


 

Thực hành viết Writing Task 2 và nhận phản hồi của giáo viên trong vòng 48h

Để bắt đầu làm bài, hãy click vào đây bạn nhé.

.

Làm bài Writing Task 2 và nhận phản hồi của giáo viên Be Ready IELTS trong 48h

Luyện tập IELTS Writing Task 2 với hơn 20 chủ đề: https://bereadyielts.com/ielts-writing/luyen-tap-viet-bai-mau-writing-task-2.html

Đặc biệt, ở mỗi bài, chúng mình đều có để sẵn lời giải các bài mẫu đạt Band điểm IELTS cao để các bạn có thể so sánh

Chúng mình cũng thường xuyên đăng các nội dung học tập trên Faecbook và Instagram, hãy like&share để cùng học với chúng mình nhé.

Facebook: https://www.facebook.com/gia.su.ielts.online

Instagram: https://www.instagram.com/beready.ielts/

Log in

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/luyeniel/public_html/templates/gk_university/layouts/blocks/tools/login.php on line 21
" /> create an account