Lesson 6: Hướng dẫn viết Agree or Disagree essay - Luyện Thi IELTS Miễn Phí

Lesson 6: Hướng dẫn viết Agree or Disagree essay

(Reading time: 7 - 14 minutes)

Trong IELTS WRITING task 2, "To what extent do you agree or disagree?" là câu hỏi phổ biến nhất, đặc biệt là trong năm 2018 tỷ lệ xuất hiện câu hỏi dạng này lên đến khoảng gần 60%. Nhưng trước hết, bạn có hiểu ý nghĩa của cụm từ: "To what extent"?

Hai người ngồi uống cà phê nói chuyện về IELTS 

Xây dựng dàn bài IELTS Writing Task 2 dạng bài đồng ý / không đồng ý sao cho hiệu quả

Nó được tạm dịch là "bạn đồng ý hay ko đồng ý đến mức độ nào?" Điều này có nghĩa là bạn có thể trả lời là bạn đồng ý hay không đồng ý hoàn toàn (not completely), và bạn có thể nói về cả "both sides of the argument."

Có tổng cộng 2 cách tiếp cận chính cho dạng câu hỏi này:

  1. THIÊN LỆCH: tức là chỉ nghiêng về một phía (one-sided opinion)
  2. CÂN BẰNG: tức là nửa đồng ý, nữa không đồng ý (balanced opinion)

CÁCH VIẾT CÂN BẰNG

Nhìn chung sẽ viết giống như dạng bài positive or negative cân bằng (xem lại lesson 5

DÀN BÀI TỔNG QUÁT

Introduction: 

General statement: paraphrase lại đề bài

It is thought by some people that ....

Thesis statement: trả lời câu hỏi của đề bài - nêu rõ quan điểm cá nhân là có điểm mình đồng ý nhưng cũng có điểm không đồng ý. Các cấu trúc câu phổ biến nhất để thể hiện ý này là:

"While/ Although I agree that .., I believe/ disagree that..."

"I agree that....., but I do not think that..." 

"To a certain extent, I agree that .... . However, I also think that ...."

Body:

(độ dài paragraph 1 phải tương đương paragraph 2 để thể hiện sự công bằng)

Paragraph 1: Dùng cấu trúc song hành/ diễn dịch để giải thích lý do khiến mình agree.

  • Câu topic sentence 1: On the one hand, I would agree that ....
  • Nói về ưu điểm 1: In other words,... (diễn giải cách khác)
  • Nói về ưu điểm 2: For example,.../ for instance,... (đưa ra ví dụ)
  • Nói về ưu điểm 3: If ... (đưa ra viễn cảnh nếu không thì sẽ thế nào) 

Paragraph 2: Dùng cấu trúc song hành/ diễn dịch để giải thích lý do khiến mình disagree , hoặc những khía cạnh khác mà mình nghĩ cũng quan trọng.

  • Câu topic sentence 2: On the other hand/ Nevertheless, I also think that ....
  • Nói về khuyết điểm 1: First,....... It means that ......
  • Nói về khuyết điểm 2: Second,..... In particular, ......
  • Nói về khuyết điểm 3: Finally,....... For example,...

Conclusion:

In conclusion, while ...., I (do not) believe that ... 

 


CÁCH VIẾT THIÊN LỆCH

DÀN BÀI TỔNG QUÁT

Introduction: 

General statement: paraphrase lại đề bài

It is a fact that ....

Thesis statement: trả lời câu hỏi của đề bài - nêu rõ & trực tiếp quan điểm cá nhân là có điểm mình đồng ý hay không đồng ý:

Personally, I completely agree/ disagree with this idea.

In my opinion, I am in agreement with this idea/ I am not in agreement with this idea.

Body:

Có tổng cộng 3 cách để bạn viết phần Body cho ý kiến nghiêng về một phía. Tuy nhiên, cách 1 & 2 dễ viết và bạn nên tập nhuần nguyễn hai cách này trước khi muốn viết theo cách 3 vốn là cách khó hơn.

Cách 1: Lý do - Lý do

Paragraph 1: Nêu ra lý do 1 (dùng phương pháp diễn dịch)

    - Topic sentence 1: The first reason for this is because .... is ...

    - Supporting sentences: If .....  For example, .....

Paragraph 2: Nêu ra lý do 2 (dùng phương pháp diễn dịch)

    - Topic sentence 2: In addition to the reason above, I also believe that ...

    - Supporting sentences: If .....  For example, .....

Cách 2: Lý do - Lợi ích/ Hệ quả

Paragraph 1: Nêu ra (các) lý do (dùng phương pháp diễn dịch / song hành)

    - Topic sentence 1: The first reason for .... relates to...

    - Supporting sentences: If .....  For example, .....

Paragraph 2: Nêu ra (các) lợi ích/ hệ quả nếu làm như vậy (dùng phương pháp diễn dịch / song hành)

    - Topic sentence 2: There are many benefits that people could gain from ....

    - Supporting sentences: First,.... Second, .... Finally, ...

Cách 3: Phản đề - Lý do

(Cách này áp dụng lập luận phản đề, tức là nêu quan điểm của phe đối lập và phản bác lại. Cách này bạn phải nắm vững vàng cách lập luận và từ vựng phải khá, nếu không dễ viết thành ủng hộ cho quan điểm mà mình không đồng ý)

Paragraph 1: Đưa ra lập luận của phe đối lập và phản bác nó.

    - Topic sentence 1:The argument in favour of ...{ý kiến đối lập}.. would be that ...{nêu các lập luận của ý kiến đối lập}... However, I believe this to be unrealistic/ a very shortsighted view.

    - Supporting sentences: If .....  For example, .....

Paragraph 2: Nêu ra (các) lý do ủng hộ quan điểm của mình

    - Topic sentence 2: The main reason for .... relates to...

    - Supporting sentences: If .....  For example, .....

Conclusion:

Tuỳ theo mỗi cách viết thân bài sẽ có cách viết các conclusion khác nhau. Nhìn chung bạn cứ dựa vào cách thức

Câu 1: parahrase lại câu thể hiện quan điểm của mình.

Câu 2-3: tóm tắt và nói ngắn gọn các ý trong topic sentence 1 & 2.


Tuỳ theo quan điểm của bạn đối với vấn đề nêu ra trong câu hỏi mà bạn chọn cách tiếp cận phù hợp.

Governments should not have to provide care or financial support for elderly people because it is the responsibility of each person to prepare for retirement and support him or herself.

To what extent do you agree or disagree with this opinion.

1) Mở bài viết theo cách THIÊN LỆCH

Some people believe that governments should not help senior citizens and elderly people should take care of themselves when they retire. I completely disagree with the idea that elderly people should receive no support from the state.

2) Mở bài viết theo cách CÂN BẰNG

Some people believe that governments should not help senior citizens and elderly people should take care of themselves when they retire. Although I accept that we all have a responsibility to save money for retirement, I disagree with the idea that elderly people should receive no support from the state.

 

 

After leaving school or university, young people should choose a job or career that they love, rather than one that pays the best salary.

To what extent do you agree with this statement?

1) Mở bài viết theo cách THIÊN LỆCH

Some people make their career choices according to what they enjoy doing, whereas others place more importance on earning a high salary. Personally, I support the view that job satisfaction and a sense of fulfillment are much more important than money.

2) Mở bài viết theo cách CÂN BẰNG

Some people make their career choices according to what they enjoy doing, whereas others place more importance on earning a high salary. Personally, I believe that both criteria should be given equal consideration.

Nguồn của 2 ví dụ trên: Mr Simon


 

Thực hành viết Writing Task 2 và nhận phản hồi của giáo viên trong vòng 48h

Để bắt đầu làm bài, hãy click vào đây bạn nhé.

.

Làm bài Writing Task 2 và nhận phản hồi của giáo viên Be Ready IELTS trong 48h

Luyện tập IELTS Writing Task 2 với hơn 20 chủ đề: https://bereadyielts.com/ielts-writing/luyen-tap-viet-bai-mau-writing-task-2.html

Đặc biệt, ở mỗi bài, chúng mình đều có để sẵn lời giải các bài mẫu đạt Band điểm IELTS cao để các bạn có thể so sánh

Chúng mình cũng thường xuyên đăng các nội dung học tập trên Faecbook và Instagram, hãy like&share để cùng học với chúng mình nhé.

Facebook: https://www.facebook.com/gia.su.ielts.online

Instagram: https://www.instagram.com/beready.ielts/

Log in

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/luyeniel/public_html/templates/gk_university/layouts/blocks/tools/login.php on line 21
" /> create an account