Biểu đồ thể hiện cơ cấu/ so sánh - Luyện Thi IELTS Miễn Phí

Luyện tập viết IELTS Writing task 1

Làm bài IELTS Writing Task 1 online và nhận kết quả chấm bài chi tiết trong vòng 48h đồng hồ.

Bạn có thể xem mẫu kết quả sửa bài của 

> Mẫu sửa bài IELTS Writing Task 1

> Mẫu sửa bài IELTS Writing Task 2

Nào hãy lựa chọn 1 trong các chủ đề bên dưới để bắt đầu làm bài nhé

Viết IELTS Writing Task 1 - Be Ready IELTS - sửa bài trong vòng 48h đồng hồ

 

Biểu đồ thể hiện cơ cấu/ so sánh

Bao gồm các pie chart (biểu đồ tròn),bảng số liệu (table), bar chart (biểu đồ cột), stacked bar chart (biểu đồ cột chồng).

Dấu hiệu nhận biết: không thể hiện sự biến đổi theo thời gian mà chỉ có 1 mốc thời gian cụ thể nào đó (VD năm 2004); thể hiện rõ cơ cấu và sự so sánh, thấy rõ yếu tố nào nhiều/ ít hơn yếu tố nào, yếu tố nào nhiều/ ít nhất.

 

.

Log in

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/luyeniel/public_html/templates/gk_university/layouts/blocks/tools/login.php on line 21
" /> create an account