Bar chart without years/ Stacked bar chart (Biểu đồ cột không có năm/ Biểu đồ cột chồng) - Luyện Thi IELTS Miễn Phí

Luyện tập viết IELTS Writing task 1

Làm bài IELTS Writing Task 1 online và nhận kết quả chấm bài chi tiết trong vòng 48h đồng hồ.

Bạn có thể xem mẫu kết quả sửa bài của 

> Mẫu sửa bài IELTS Writing Task 1

> Mẫu sửa bài IELTS Writing Task 2

Nào hãy lựa chọn 1 trong các chủ đề bên dưới để bắt đầu làm bài nhé

Viết IELTS Writing Task 1 - Be Ready IELTS - sửa bài trong vòng 48h đồng hồ

 

Bar chart without years/ Stacked bar chart (Biểu đồ cột không có năm/ Biểu đồ cột chồng)

Đề ngày 25/8/2018: Noise pollution in cities and rurals areas

(Reading time: 1 - 2 minutes)

Đề ngày 25/8/2018

The charts illustrate the number of people who were affected by four types of noise pollution in day and night in cities and rural areas in 2007.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 250 words

Làm Bài

Spending on consumer goods

(Reading time: 1 - 2 minutes)

The bar chart below gives information about the spending on consumer goods of four different countries.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Làm bài

Medal won in Olympic games

(Reading time: 1 - 2 minutes)

The chart below shows the total number of Olympic medals won by twelve different countries.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Làm bài

Frequency of eating at fast food restaurants

(Reading time: 1 - 2 minutes)

The chart below shows how frequently people in the USA ate in fast food restaurants between 2003 and 2013.

Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Làm bài

.
** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Log in

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/luyeniel/public_html/templates/gk_university/layouts/blocks/tools/login.php on line 21
" /> create an account