Đề ngày 25/8/2018: Noise pollution in cities and rurals areas - Luyện Thi IELTS Miễn Phí

Thông Tin Không Phải Ai Cũng Biết

Luyện tập viết IELTS Writing task 1

Làm bài IELTS Writing Task 1 online và nhận kết quả chấm bài chi tiết trong vòng 48h đồng hồ.

Bạn có thể xem mẫu kết quả sửa bài của 

> Mẫu sửa bài IELTS Writing Task 1

> Mẫu sửa bài IELTS Writing Task 2

Nào hãy lựa chọn 1 trong các chủ đề bên dưới để bắt đầu làm bài nhé

Viết IELTS Writing Task 1 - Be Ready IELTS - sửa bài trong vòng 48h đồng hồ

 

Đề ngày 25/8/2018: Noise pollution in cities and rurals areas

(Reading time: 1 - 2 minutes)

Đề ngày 25/8/2018

The charts illustrate the number of people who were affected by four types of noise pollution in day and night in cities and rural areas in 2007.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 250 words

Nộp bài writing task 2

  

 

.

Chỉ 5% người biết điều này

Log in

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/luyeniel/public_html/templates/gk_university/layouts/blocks/tools/login.php on line 21
" /> create an account