IELTS Speaking - Luyện Thi IELTS Miễn Phí

IELTS Speaking

IELTS Speaking

backup part 3

(Reading time: 4 - 8 minutes)
 

 27. Tiredness (new) 

What things make you tired?

What do you do when you feel tired?

Who do you prefer talking to when you feel mentally tired, your friends of your family?

Do you want to talk to strangers when you feel mentally tired?

 

28. Sun/ Sunny days (new) 

Do you like sunshine? / Do you like sunny days?

What do you like to do on a sunny day?

Would you like to stay at home or go outside when the weather is great?

Have you ever used sunscreen?

Are there any technologies with sun nowadays? For example?

Are there many sunny days in your hometown?

  

29. Market (old) 

What do street markets sell ?

Are there many street markets in Vietnam?

What are the differences between street markets and supermarkets?

Do you often go to the supermarket?

 

30. Visit relatives (old) 

Do you often visit your relatives?

What do you do when visiting relatives?

When was the last time you visited a relative?

Why do people visit their relatives?

 

31. Social network (old) 

How often do you use social networking applications?

Why do you use social networking apps?

What are the disadvantages of social networking apps?

Do you think it is good to make friends online?

Are you going to change the amount of time spending on social networking apps in the future?

 

 

backup part 2

(Reading time: 9 - 18 minutes)

 

14. PLAYING GAMES (new)

Where did you play when you were a child?

How often did you go to your friends' houses to play games?

What kinds of game do Vietnamese children usually play?

What are the differences between children playing games at present and in the past?

 

15. WATCHING TV (new) 

How often do you watch TV?

Do you usually watch TV with your family?

What kinds of TV shows do you like to watch?

What TV shows are popular in Vietnam?

 

16. Makeup (new)

Do you often wear makeup?

What does wearing makeup mean to you?

Do you give makeup as a gift?

What do you think when you see a man wearing makeup?

 

17. Hair style (new)

How long have you had this hair style?

Do you like to visit the barber's/ hair salon?

Have you ever had a hair cut that you don't like?

 

18. Eating (new) 

How often do you eat with your family?

Do you like eating healthy food?

Do you eat out a lot?

Do you prefer to eat at home or at a restaurant? / Do you prefer home-cooked food or food from restaurants?

 

19. Music (old)

When do you listen to music?

How much time do you spend listening to music everyday?

What kinds of music do you like to listen to? / What are your favourite kinds of music?

Have you ever been to a music concert before?

Does you taste of music change from the past? 

 

20. Friends (new) 

What makes a good friend?

Do you think you are a good friend?

Do you still contact your childhood friends?

Do you have many close friends?

Do you think friendship is important?

Which do you prefer to spend time with: a friend or spend time alone?

What kind of people do you like to have as friends?

Do you like face-to-face conversations with people?

Are most of your friends from school or from outside school?

How often do you meet with your friends?

What do you and your friends do together?

 

21. JEANS (new) 

Do you wear jeans? / How often do you wear jeans?

Do you like wearing jeans, why?

Do you spend much money on jeans?

Why do you think jeans are popular?

Do you think jeans are still popular in the future?

 

22. Holiday (new)

Do you want to have a short journey or a long journey?

Where do you want to go on holiday? Beach-side, mountains or city?

 

23. Shopping (new) 

Do you like going shopping?

Do you shop online?

Does shopping take you a lot of time?

What's the best part about shopping?

 

24. Island (new) 

Have you ever been to an island?

Are there any islands in your country?

Do you want to live on an island if you had a chance?

What do you like to do when you are on an island?

 

25. Borrowing/lending (old) 

Have you ever borrowed books from others?

Have you ever borrowed money from others?

Do you like lending things to others?

How do you feel when people don’t return things they borrowed from you?

 

26. CONCENTRATION (new)

Do you prefer to study in a silent environment or in a place that has some noises?

Does your job require concentrating and attention to detail?

What do you do if there’s too much noise and you want to study?

When do you find it easiest to concentrate?

Do you think people can do two things at the same time?

What affects your ability to concentrate?

 
 
 
 

Bắt đầu học IELTS Speaking với Be Ready IELTS

(Reading time: 2 - 4 minutes)

Luyện thi IELTS Speaking hoàn toàn online, tiện lợi, tiết kiệm, hiệu quả

Luyện thì IELTS Speaking hoàn toàn online, hiệu quả, tiết kiệm

Các bài luyện tập IELTS Speaking trên trang web Be Ready IELTS được cơ cấu như bảng phía dưới. Bạn hãy đọc kỹ mô tả và chọn phần luyện tập phù hợp với nhu cầu của bạn nhé. Ngoài ra, bạn cũng nên đọc TỔNG QUAN VỀ BÀI THI IELTS SPEAKING ở ngay phía dưới để biết được những lưu ý quan trọng như nội dung bài thi nói, các chủ đề thông dụng, v.vv...

Luyện Speaking Part 1 

Nội dung luyện thi IELTS Speaking Part 1 được phân dành nhiều chủ đề khác nhau để giúp học viên xây dựng từ vựng cho mỗi loại chủ đề đồng thời nắm bắt nhanh chóng những loại câu hỏi có thể gặp.

Những câu hỏi bạn gặp ở Speaking Part 1, tuy ngắn gọn nhưng cũng rất đa dạng về cách hỏi và nội dung được hỏi. Đây cũng là phần thi giúp bạn tạo ấn tượng ban đầu với giám khảo chấm thi.

Video dưới là 1 ví dụ một câu hỏi bạn có thể gặp trong Part 1:

https://www.youtube.com/watch?v=haocn3Tz7Fc

Luyện Speaking Part 2 

  • Luyện mô tả người - Describe people (VD: your favourite writer/ most admirable historical figure)
  • Luyện mô tả đồ vật - Describe objects (VD: something you save up money to buy/ an antique your family keeps)
  • Luyện mô tả nơi chốn - Describe places (VD: the foreign country you would like to visit/ your favourite place to relax)
  • Luyện mô tả sự kiện trong quá khứ - Describe past events (VD: the time you made mistake/ the family event you like most)
  • Luyện mô tả các vấn đề trừu tượng - Describe abstract matters (VD: skills you would like to improve/ an environmental law)

Các giáo viên Be Ready IELTS sẽ giúp bạn không chỉ về khả năng trả lời lưu loát mà còn là phương pháp tư duy hiệu quả để câu trả lời bạn thật sự thuyết phục và điểm tối ưu nhất trong phần thi này

Luyện Speaking Part 3

Ở phần thi này các giám khảo sẽ cảm nhận từ 2 phần trước mà đặt các câu hỏi phù hợp, nhưng các vấn đề đặt ra ở phần này sẽ mang tính chất chuyên sâu hơn và đòi hỏi bạn phải tư duy thật nhanh. 

Ở phần thi IETLS Speaking part 3 này, bạn cũng cần phải sử dụng các từ vừng phức tạp hơn, có chất lượng hơn và hạn chế tối đa sự lập từ và ngập ngừng cũng như nội dung phải trả lời phải logic, thuyết phục, mạch lạc và tự tin hơn hẳn.

Đây sẽ là một trong những phần thi để tách biệt trình độ thí sinh rõ ràng.

Video dưới là 1 ví dụ một câu hỏi bạn có thể gặp trong Part 3:

https://www.youtube.com/watch?v=Ga3INOqfAQs


TỔNG QUAN VỀ BÀI THI IELTS SPEAKING

Tổng thời gian thi

11-14 phút

Bài thi nói sẽ diễn ra trực tiếp với 1 giám khảo người bản xứ và được ghi âm lại để phục vụ công tác chấm thi. 

 

Cấu trúc bài thi: Gồm 3 part được thực hiện liên tục

Part  Thời gian Nhiệm vụ
1 4-5 phút Trả lời ngắn gọn nhưng đủ ý các câu hỏi liên quan đến các chủ đề quen thuộc (vd: hobbies, likes and dislikes, v..vv...)
2 3-4 phút Giám khảo sẽ đưa cho bạn một số card để bạn bốc thăm chọn 1. Trên card đó là nội dung chủ đề bạn sẽ nói (vd: describe your best friend) và 1 số câu hỏi gợi ý. Bạn sẽ có 1 phút chuẩn bị và sau đó là sẽ trình bày phần nói của mình trong 1-2 phút (hoàn hảo nhất là nói khoảng 2 phút)
3 4-5 phút Trả lời các câu hỏi của giám khảo. Tuy nhiên, các câu hỏi của Part 3 sẽ liên quan nhiều đến chủ đề của Part 2 và là những câu hỏi sâu hơn, mang tính trừu tượng hơn (vd: How important is friendship?, What can people do to maintain good relationship with their friends?

 

Tiêu chí chấm điểm: gồm 4 tiêu chí

  • Fluency & Coherence
  • Lexical Resource
  • Grammatical Range & Accuracy
  • Pronunciation

-------------------

Nguồn: bài viết trên được tổng hợp từ các tài liệu sau:

  • The Official Cambridge Guide to IELTS for Academic & General Training - Cambridge University Press.

 

Trải nghiệm cảm giác thi thứ IELTS Speaking miễn phí với thầy Luis

Luyện thi IELTS Speaking 1 kèm 1 với người nước ngoài

.

Chỉ 5% người biết điều này

Log in

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/luyeniel/public_html/templates/gk_university/layouts/blocks/tools/login.php on line 21
" /> create an account