BỘ ĐỀ DỰ ĐOÁN IELTS Speaking Part 2 - Tháng 1-4/2020 (describe objects) - Luyện Thi IELTS Miễn Phí

BỘ ĐỀ DỰ ĐOÁN IELTS Speaking Part 2 - Tháng 1-4/2020 (describe objects)

(Reading time: 7 - 13 minutes)

7 đề về mô tả đồ vật

 

ABOUT OBJECTS

Describe a toy you got in your childhood.

You should say:

- What it was

- When you got it

- How you got it

And how you felt about it

Describe something special you brought back home from a holiday.

You should say:

- What it was;

- When and where you bought it;

- Why you bought it;

And explain how you felt about it.

Describe a gift that took you a lot of time to prepare.

You should say:

- What it was

- Who you gave it to

- How you prepare

Explain why you spent a lot of time preparing it

Describe something you borrowed from others.

You should say:

- What it was

- When you borrowed it

- Who lent you that item

And explain why you borrowed it 

 

Describe a picture or a photograph in your home.

You should say:

- Where you took it.

- When you took the photo.

- What/who is in the photo.

And explain how you felt about the photo.

 

Describe something you bought but difficult to use at first

You should say:

- What it was

- When you bought it 

- Why it was difficult to use at first 

And explain what you did to learn how to use it 

 

Describe a piece of clothing that you like wearing/ you usually wear

You should say

- what the item of clothing is

- where and when you bought it

- when you wear it

And explain why you like wearing it.

.
** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Log in

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/luyeniel/public_html/templates/gk_university/layouts/blocks/tools/login.php on line 21
" /> create an account