Thực hành đặt dấu câu trong IELTS Writing - Luyện Thi IELTS Miễn Phí

Thực hành đặt dấu câu trong IELTS Writing

(Reading time: 2 - 4 minutes)

Giờ ta cùng thực hành làm các bài tập về vận dụng dấu câu, mà cụ thể ở đây là DẤU CHẤM & DẤU PHẨY.

Đặt dấu câu chính xác là quan trọng để được điểm tối đa trong IELTS Writing

IELTS Wring thực hành đặt dấu câu trong IELTS Writing

 

Bài tập 1: hãy đặt các dấu chấm hoặc dấu phẩy vào vị trí hợp lý để các câu đúng ngữ pháp.

1) Opinions differ on whether economic growth is superior compared to the progress in other aspects in my opinion I believe that developments in other areas are the same in levels of importance and deserve equal attention.

2) Personally although vegetarian meals are certainly healthy I believe that it is better to focus on nutritional management to maintain balance in daily portions. 

3) Becoming a vegetarian will not necessarily be good for example a diet of soda cheese pizza and candy is technically “vegetarian” but completely unhealthy indeed the key prevention against health problems is to have various foods and manage nutrient intake.

 

4) On the one hand the rise of cyber-world would create young generations with poor real-life skills and high preference for online existence specifically frequent users of social media are excellent at expressing their ideas and opinions on the internet rather than real life communication also as soon as something in the online world does not happen as expected they tend to hit the quit button to run away from trouble consequently these people find themselves struggling when they have to deal with difficult situations in reality. 

 

Bài tập 2: Hãy dịch các câu dưới đây từ tiếng Việt sang tiếng Anh

1) Để tổng kết, bất kể một vài các bất lợi, những ưu điểm của truyền thông mạng xã hội thì quan trọng hơn. Rõ ràng là, nó góp phần cho sự tiến bộ của thế giới trên các mặt chia sẻ thông tin nhanh chóng, mở rộng kinh doanh và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau.

2) Ứng viên nào có thể giao tiếp nhiều hơn 1 ngôn ngữ luôn có lợi thế cạnh tranh tốt hơn để thu hút các nhà tuyển dụng nước ngoài và nâng cao tiềm năng sự nghiệp. Do đó, việc học ngoại ngữ ngày nay rất phổ biến, đặc biệt là đối với giới trẻ.

3) Thông qua truyền thông mạng xã hội, các doanh nghiệp có thể tiếp cận các khách hàng mục tiêu một cách hiệu quả hơn. Kết quả là, doanh thu bán hàng của họ sẽ được nâng cao đáng kể.

 
.
** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Log in

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/luyeniel/public_html/templates/gk_university/layouts/blocks/tools/login.php on line 21
" /> create an account